• deprinderi igienă individuală şi colectivă
  • deprinderi de ordine şi disciplină
  • deprinderi de autoservire
  • educarea limbajului
  • socializare